Η LEADING PRODUCTS εισάγει ομογενείς επιφάνειες, χαλαζιακά πετρώματα και μονωτικά υλικά. άλλα προϊόντα

design
χρώματα
προϊόντα
χρήσεις & εφαρμογή
3D panels

technical

σύγκριση
συντήρηση
documentation

Η LEADING PRODUCTS εισάγει ομογενείς επιφάνειες, χαλαζιακά πετρώματα και μονωτικά υλικά

εγγύηση

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η LEADING PRODUCTS προσφέρει τις ομογενείς επιφάνειες με δύο επίπεδα εγγύησης:
1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Aφορά τις ομογενείς επιφάνειες και διασφαλίζει ότι αυτά δεν θα παρουσιάσουν κατασκευαστικές ατέλειες.

2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Η εγγύηση αυτή διευρύνει την εγγύηση προϊόντος ώστε να διασφαλίζεται ότι τόσο η κατασκευή όσο και η εγκατάσταση του τελικού προϊόντος δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα.