Η LEADING PRODUCTS εισάγει ομογενείς επιφάνειες, χαλαζιακά πετρώματα και μονωτικά υλικά άλλα προϊόντα

Τι είναι το χαλαζιακό πέτρωμα;
Γιατί χαλαζιακό πέτρωμα;
Εφαρμογές χαλαζιακού πετρώματος
Χρώματα χαλαζιακού πετρώματος
Συντήρηση χαλαζιακού πετρώματος
Εγγύηση χαλαζιακού πετρώματος

Η LEADING PRODUCTS εισάγει ομογενείς επιφάνειες, χαλαζιακά πετρώματα και μονωτικά υλικά

Εγγύηση χαλαζιακού πετρώματος

Η LEADING PRODUCTS εγγυάται σε σας, τους ιδιοκτήτες της αρχικής εγκατάστασης, ότι θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, χωρίς δαπάνη, την εγκατάσταση των επιφανειών χαλαζία όταν εγκατασταθεί από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της, εάν το προϊόν πάθει βλάβη λόγω οποιασδήποτε κατασκευαστικής ατέλειας, ή οποιασδήποτε ατέλειας στη μετατροπή ή την εγκατάσταση. Αυτή η συγκεκριμένη εγγύηση, περιλαμβάνει τις απαραίτητες δαπάνες εργασίας που απαιτούνται για να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν το προϊόν που καλύπτεται από αυτήν. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τα προϊόντα που κατασκευάζονται από άλλους προμηθευτές.